Teenused

  • õigusküsimuste ekspertiis
  • suulised ja kirjalikud õiguskonsultatsioonid
  • firma juriidiline dokumendihaldus
  • dokumentide vastavuse kontroll õigusteadusele
  • osavõtt läbirääkimistes
  • pretensioonide läbivaatamine ja arutamine
  • kliendi huvide esindamine kohtus